PCBS Het Mozaïek

Voor- en naschoolse opvang

Wij hebben met Prokino een samenwerkingscontract afgesloten voor voor- en naschoolse
opvang. De opvang van Prokino in Hollandscheveld heet ‘De Veldkabouter’ en is gehuisvest naast onze school.
Wanneer u opvang wenst in de vorm van kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
of naschoolse opvang, dan kunt u voor meer informatie rechtstreeks contact opnemen met
Prokino.
telefoonummer: 0528 267 546
website: www.prokino.nl.
De opvang is in principe voor schooltijd mogelijk vanaf 7.00 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties zijn er opvangmogelijkheden.

Uiteraard bent u vrij om de opvang van uw kind elders te regelen, bijvoorbeeld via ‘Het Vlinderveld’. ‘Het Vlinderveld’ is een kinderdagverblijf waarbij kleinschaligheid en professionaliteit met elkaar hand in hand gaan.