PCBS Het Mozaïek

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het team de binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Op onze school functioneert één centrale (ouder)activiteitencommissie die zich voor de activiteiten opsplitst in een commissie hoofdvestiging en een commissie nevenvestiging. Bij gezamenlijke activiteiten is er een gezamenlijke commissie werkzaam.

Contact opnemen met de activiteitencommissie?

Stuur een e-mail naar :  ac@pcbshetmozaiek.nl