PCBS Het Mozaïek

Team

Op onze school zijn enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten werkzaam die hart voor de
kinderen hebben en serieus met ouder(s)/verzorger(s) omgaan.
Op Het Mozaïek besteedt de leerkracht veel aandacht aan lesvoorbereiding, lestaken en het vastleggen van de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast voert de leerkracht overleg over leerlingenzorg.
Teamleden maken deel uit van werkgroepen, die zich bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van onderwijskwaliteit. Ook nemen zij samen met de activiteitencommissie en ouders deel aan de organisatie van diverse activiteiten.