PCBS Het Mozaïek

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om te adviseren, als gesprekspartner en om waar nodig mee te beslissen over wat er in de school gebeurt. De MR denkt mee, praat mee en beslist mee over het beleid van de school. Hierbij kunt u denken aan schoolregels en afspraken, buitenschoolse activiteiten, vakanties en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids en het schoolplan.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:
vertegenwoordigers van de ouders en
vertegenwoordigers van het personeel.
Onze raad bestaat uit maximaal 4 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 4 teamleden.

Contact opnemen met de medezeggenschapsraad?

Stuur een e-mail naar : mr@pcbshetmozaiek.nl