PCBS Het Mozaïek

Missie en Visie

Het Mozaïek bindt unieke mensen samen. Ons onderwijs richt zich op hoofd, hart en handen. Onderwijs is voor ons meer dan alleen ons werk doen, ieder kind wordt gezien en gehoord.

We willen omzien naar elk kind, rekening houdend met de eigen geaardheid van kinderen
en hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu.
We willen dat elk kind maximaal gebruik maakt van zijn/haar mogelijkheden in een
veranderende samenleving.

Ook jij bent deel van Het Mozaïek!