PCBS Het Mozaïek

Schooltijden en vakanties

We werken met een continurooster.

Elke schooldag begin om 8.30 uur.
De kinderen kunnen vanaf 8.25 uur de school in.
De kleuteringang gaat om 8.20 uur open. Kleuters mogen uiteraard, voordat de lessen beginnen, naar binnen worden gebracht.

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 gaan elke dag tot 14.00 uur naar school.
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Vakanties en extra vrije dagen:

Studiedag 14 september 2021
Herfstvakantie18 oktober t/m 22 oktober 2021
Studiedag 12 november 2021
Kerstvakantie24 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Studiedag 28 februari 2022
Goede vrijdag en Pasen15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Studiedag 30 mei 2022
Pinksteren 5 en 6 juni 2022
Studiedag 23 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022