PCBS Het Mozaïek

Schooltijden en vakanties

We werken met een continurooster.

Elke schooldag begin om 8.30 uur.
De kinderen kunnen vanaf 8.25 uur de school in.
De kleuteringang gaat om 8.20 uur open. Kleuters mogen uiteraard, voordat de lessen beginnen, naar binnen worden gebracht.

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 gaan elke dag tot 14.00 uur naar school.
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Vakanties en extra vrije dagen in het schooljaar 2023/2024:

DatumOm alvast te noteren
18 september 2023Informatieavond groep 1 t/m 4
20 september 2023Informatieavond groep 5 t/m 8
25 september 2023Schoolfotograaf
29 september 2023Korfbal (HV)
13 t/m 16 november 2023Voortgangsgesprek groep 1 t/m 8
5 t/m 8 februari 2024Rapportgesprek groep 3 t/m 8
5 t/m 7 juni 2024Kamp groep 8
28 juni 2024Schoolreisje groep 1 t/m 7
1 t/m 4 juli 2024Rapportgesprek (facultatief)
5 juli 2024Afsluitmoment rapport ophalen/ afscheid leerkracht.
DatumStudiedagen (leerlingen vrij)
20 oktober 2023Leerlingen om 12.00 uur vrij
13 november 2023Leerlingen om 12.00 uur vrij
1 december 2023Leerlingen om 12.00 uur vrij (Sinterklaas viering)
8 januari 2024Studiedag onder voorbehoud (leerlingen de hele dag vrij)
18 januari 2024Leerlingen om 12.00 uur vrij
16 februari 2024Leerlingen om 12.00 uur vrij
28 maart 2024Leerlingen om 12.00 uur vrij
24 april 2024Leerlingen om 12.00 uur vrij
30 mei 2024Leerlingen om 12.00 uur vrij
19 juni 2024Studiedag (leerlingen de hele dag vrij)
25 juni 2024Leerlingen 12.00 uur vrij
DatumVakanties en feestdagen
23 t/m 27 oktober ‘24Herfstvakantie
22 december 2023 t/m 5 januari 2024Kerstvakantie
19 t/m 23 februari 2024Voorjaarsvakantie
29 maart 2024Goede Vrijdag
1 april 2024Tweede Paasdag
29 april t/m 10 mei 2024Meivakantie
20 mei 2024Pinkstermaandag
19 juli t/m 30 augustus 2024Zomervakantie