PCBS Het Mozaïek

Schooltijden en vakanties

We werken met een continurooster.

Elke schooldag begin om 8.30 uur.
De kinderen kunnen vanaf 8.25 uur de school in.
De kleuteringang gaat om 8.20 uur open. Kleuters mogen uiteraard, voordat de lessen beginnen, naar binnen worden gebracht.

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 gaan elke dag tot 14.00 uur naar school.
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Vakanties en extra vrije dagen:

Studiedag 3 september 2020
Herfstvakantie12 oktober t/m 16 oktober 2020
Studiedag 12 november 2020
Kerstvakantie21 december t/m 1 januari 2021
Studiedag 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie22 februari t/m 26 februari 2021
Studiedag 1 april 2021
Goede vrijdag en Pasen2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Studiedag 25 mei 2021
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021