PCBS Het Mozaïek

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste kinderen gekozen uit en door
de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Op onze school is er op beide locaties een eigen leerlingenraad.
Deze kinderen zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school.
Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat leeft onder de kinderen. Daarom praat de leerlingenraad regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Daarnaast heeft de leerlingenraad als doel:

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie,
    zodat ze weten dat ze meetellen;
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
  • Bevorderen van actief burgerschap.