PCBS Het Mozaïek

Communicatie

De school is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders. Wij motiveren ouders om een actieve rol in de school te vervullen, vanuit de gedachte van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Goede en zorgvuldige communicatie vinden wij daarom belangrijk. Middels de nieuwsflits houden we u op de hoogte van de dingen die spelen bij ons op school.

De communicatie met ouders gebeurt veelal via Parro. Dit is een app verbonden aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Via Parro kunnen we op een veilige manier gesprekken starten, informatie delen en afspraken plannen.