PCBS Het Mozaïek

Identiteit

Het Mozaïek is een school met een christelijke signatuur. Christelijke waarden en normen staan op onze school centraal.
Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, aan de manier waarop we onze dag beginnen en aan hoe we onderwijs geven. Aan het begin van iedere dag bidden we samen, zingen we samen en luisteren de kinderen naar een verhaal uit de bijbel.
In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken en andere wereldgodsdiensten.